Pàgines legales

Política de privacitat

ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP és un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquesta raó, ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, indiquem detalladament els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa a aquests.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP
J63233498
C/ Puigcerdà, 9 – 08800 – Vilanova i la Geltrú
estudidedansa@gmail.com

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a estudidedansa@gmail.com o C/ Puigcerdà, 9 – 08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

Si has atorgat el teu consentiment per a alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que sentis vulnerats els teus drets pel que concerneix la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de les dades dels contactes web

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions promocionals i/o newsletter.

En el cas que no facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions promocionals, inclosa la via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (Google), amb la finalitat d’Enviament i recepció de correus electrònics.
  La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en ESTUDI DE DANSA ROSA MARIGONZALEZ SCP procedeixen de: El propi interessat.

2. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions promocionals.

En el cas que no facilitis les teves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Te indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions promocionals.
 • Interès legítim del Responsable: Contacte i enviament de comunicacions promocionals sobre la base de l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (Google), amb la finalitat d’Enviament i recepció de correus electrònics.
  La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP procedeixen de: El propi interessat.

3. Tractament de les dades d'alta clients – contractes - pressupostos

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions promocionals sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades. 

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Te indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de clients.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions promocionals fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
 • Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Gmail (Google), amb la finalitat d’Enviament i recepció de correus electrònics.
  La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP procedeixen de: El propi interessat..

4. Tractament de les dades de drets d'imatge

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestió i publicació d’imatges i/o vídeos per a la seva publicació en diferents mitjans de comunicació i xarxes socials de l’empresa. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir ambles finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Totes les dades se suprimiran quan l’interessat així ho sol·liciti (excepte els que figurin en hemeroteques)

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Te indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Consentiment de l’interessat: Per al tractament imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans que utilitzi l’empresa

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de Comunicació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa com ara web i/o xarxes socials.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pots consultar informació addicional en: https://es.facebook.com/privacy/.
 • Instagram, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://instagram.com/about/legal/privacy.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP procedeixen de: Del propi interessat o pares i/o tutors legals.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

5. Tractament de les dades d'alumnes

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

En ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres activitats i serveis i cessió de drets d’imatge. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats
descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les teves dades:

 • Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa d’alumnes.
 • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica.
 • Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa com ara web i/o xarxes socials.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de Comunicació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa com ara web i/o xarxes socials.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat.
  Pot consultar informació addicional en: https://es.facebook.com/privacy/.
 • Gmail (Google), amb la finalitat d’Enviament i recepció de correus electrònics.
  La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus
  de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
 • Instagram, amb la finalitat de Publicació d’imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://instagram.com/about/legal/privacy.

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem en ESTUDI DE DANSA ROSA MARI GONZALEZ SCP procedeixen de: El propi interessat o pares i/o tutors legals.

Es tracten les següents categories de dades especials: Salut.